Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Verejná suťaž

VOS - prenájmy telocvične v šk. roku 2020/2021

SOŠ HSaO vyhlasuje VOS na prenájmy telocvične v školskom roku 2021/2021 kojmpletné znenie podmienok VOS nájdete v priloženom súbore:VOS2020.pdf