Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

16. ročník, MS 2020

Medzinárodná súťaž

POZOR!!! ZMENA!!! 

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bol po predchádzajúcej komunikácii so zahraničnými partnermi zmenený termín 16. ročníka medzinárodnej súťaže. Súťaž bola presunutá na decembrový termín a uskutoční sa v čase od 7. do 11. júna 2021 v priestoroch SOŠ HSaO. Spolu so zmenou termínu bol aktualizovaný aj názov súťaže. 16. ročník Medzinárodnej súťaže sa uskutoční pod názvom „NÁVRAT K TRADÍCIÁM". Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete v súbore dostupnom  na tomto odkaze.

S pozdravom Ing. Mária Katreniaková, riaditeľka SOŠ HSaO 

 

In regards of actual epidemiologic situation was the date of 16th year of International competition changed. Competition was changed to the new date in December. It will happen from 7th to 11th June 2021 in area of S0Š HSaO. With the change of date, the name of competition was also renewed. This year the 16th year of International competition will be under the name „RETURN TO TRADITION“. Students will be competing in fields cook, waiter, pastry cook. More detailed information and entry form can be found in our link in this message.

Best regards Ing. Mária Katreniaková, Director of SOŠ HSaO

Verzia publikovaná 26. septembra 2020

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bol po predchádzajúcej komunikácii so zahraničnými partnermi zmenený termín 16. ročníka medzinárodnej súťaže. Súťaž bola presunutá na decembrový termín a uskutoční sa v čase od 7. do 11. decembra 2020 v priestoroch SOŠ HSaO. Spolu so zmenou termínu bol aktualizovaný aj názov súťaže. 16. ročník Medzinárodnej súťaže sa uskutoční pod názvom „ČARO VIANOC". Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete v súbore dostupnom  na tomto odkaze.

In regards of actual epidemiologic situation was the date of 16th year of International competition changed. Competition was changed to the new date in December. It will happen from 7th to 11th December 2020 in area of S0Š HSaO. With the change of date, the name of competition was also renewed. This year the 16th year of International competition will be under the name „Magic of Christmas“. Students will be competing in fields cook, waiter, pastry cook. More detailed information and entry form can be found in our link in this message.

Pôvodná verzia, publikovaná v auguste 2020

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave Vás pozýva na 16. ročník Medzinárodnej súťaže „EURÓPA 2020“ určenej pre žiakov učebných a študijných odborov - kuchár, čašník, barman, cukrár, ktorá sa uskutoční v termíne od 19. do 23. októbra 2020 v priestoroch našej školy. Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete v súbore dostupnom  na tomto odkaze. Tešíme sa na stretnutie s Vami!  .

International contest called “EUROPE 2020”

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave invites you to the 16th Year International competition of students, to be held under the "Europe 2020". Students will be competing in fields cook, waiter, pastry cook, to take place from 19. to 23. october 2020, in our school. For more informations and application form please click here. We look forward to meeting you!