Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov

Žiakom a rodičom

Druké kolo 2020/2021

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest 2020/2021 (2. kolo)

Riaditeľka SOŠ HSaO Na pántoch 9, v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravené a zmenené na základe „Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 27. apríla 2020, zverejňuje informáciu o konaní prijímacieho konania na nenaplnený počer žiakov (druhého kola) pre školský rok 2020/2021.

SOŠ HSaO aktuálne ponúka možnosť štúdia v nasledujúcej štruktúre:

 

Kód

Študijný odbor

Vyuč. jazyk

Počet žiakov

6323 K 00

hotelová akadémia

SJ

7

6432 K 00

pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

SJ

5

6444 K 00

čašník, servírka

SJ

3

6445 K 00

kuchár

SJ

2

Kód

Učebný odbor

Vyuč. jazyk

Počet žiakov

2964 H 00

cukrár

SJ

4

6444 H 00

čašník, servírka

SJ

3

6445 H 00

kuchár

SJ

8

 

Kritériá príjímania ostávajú v platnosti rovnako ako v prípade konania prvého kola.