Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

 

      Kabinet telovýchovy a športu:

 

     Telovýchova a športová výchova má pevné miesto v rámci komplexného pôsobenia výchovy mimo vyučovania. V Kabinete TV a športu je pozornosť venovaná pohybovej výchove, telovýchovným a športovým aktivitám masového charakteru s cieľom zapojenia do rekreačnej športovej činnosti čo najväčšieho počtu mládeže. Prispieva k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia mladej generácie, tiež jej telesnej zdatnosti. Mimoriadnemu záujmu sa tešia nové netradičné športy, vrátane foriem regeneracie, relaxu a turistiky.

 

 

        Záujmové útvary:    

                                                                    Plávanie

                                                                    Fitnes -s posilňovňa

                                                                    Stolný tenis

                                                                    Šach, šachové hry

                                                                    Fitball, relaxačné cvičenia dievčat

                                                                    Tenis

                                                                    Loptové hry - futbal

                                                                                           volejbal

                                                                                           basketbal

                                                                                           florbal

                                                                   Netradičné športy - petanque

                                                                   Turisticko - poznávací

                                                                   Rock and Roll

                                                                   Streľba

                                                                   Trampolína

                                                                   Turistika

                                                                   Tenis