Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška
 • Je čas naplniť krabičky...

  Ako ste už boli informovaní, naša škola sa zapijila do výzvy "Koľko lásky sa zmesti do krabice od topánok". Rovnako ste dostali správu obsahujúcu odporúčanie čo je do krabičiek vhodné a čo nie. V prípade hotovej krabičky ju môžete priniesť do CVČ. Nezabudnite na to najdôležitejšie, termín odovzdania krabičiek je do 1.12.2021!

 • Pozor na HOAXy

  Internetom sa začali šíriť nepravdivé informácie o úprave opatrení týkajúcich sa školského vyučovania.

  Stále platí, že školy sa plošne z rozhodnutia ministra zatvárať nebudú, školy sa riadia školským COVID automatom a situáciu vždy jednotlivo posudzuje príslušný regionálny hygienik/hygienička.

  Oficiálne a správne údaje sa zverejňujú na stránke www.minedu.sk a na oficiálnych sociálnych sieťach ministerstva školstva.

  V prípade zmien v organizácii vyučovania na našej škole budete informovaní prostredníctvom našej EduPage.

 • Jesenné prázdniny

  Termín jesenných prázdnin v školskom roku 2021/2022

  • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 27. október 2021 (streda)
  • Termín prázdnin: 28. október 2021 (štvrtok) až 29. október 2021 (piatok)
  • Štátny sviatok Sviatok všetkých svätých 1. november 2021 (pondelok) - deň pracovného pokoja 
  • Začiatok vyučovania: 2. november 2021 (utorok)

  Používatelia systému EduPage dostali informáciu aj v podobe notifikácie + pázdniny sú viditeľné aj v module UDALOSTI.  

   

 • Deň župných škôl

  Určite ste nezabudli, ale je fajn pripomenúť si... Dnes je Deň župných škôl na "nových" Nivách a naši sa už obracajú.

  Ak máíte popoludní čas zastavte sa a podporte našich :)

 • Deň župných škôl

  8. októbra 2021 sa na druhom poschodí obchodno-nákupného centra Nivy v rámci dňa župných škôl predstaví aj naša škola.

  Kompletné informácie nájdete na webstránke BSK

 • Porucha ústredne - odstránená

  Prevádzka telefónnej ústredne bola obnovená.

  Pre poruchu telefónnej ústredne sú dočasne nedostupné telefónne čísla pevných liniek, na odstránení sa pracuje. V prípade potreby nás kontaktujte na mobilných číslach - viď sekcia kontakty. 

  Ďakujeme za porozumenie. 

 • Mimoriadne riaditeľské voľno

  V súvislosti s nadchádzajúcou návštevou pápeža Františka a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením, bezpečnostnými opatreniami z ktorých vyplývajú prevádzkové dôvody na školskom internáte, rozhodla riaditeľka SOŠ HSaO Na pántoch 9, o udelení mimoriadneho riaditeľského voľna na dni:

  13. septembra 2021

  14. septembra 2021

  Vyučovanie podľa rozvrhu bude obnovené vo štvrtok 16. septembra 2021. 

  Riaditeľské voľno sa vzťahuje na teoretické aj PRAKTICKÉ vyučovanie.

 • Otvorenie školského roka 2021/2022

  Milí študenti,

  otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční pod balkónom školského internátu dňa 2.9.2021 o 09:00 hod.

  Tešíme sa na Vás. Po slávnostnom otvorení sa riaďte pokynmi triednych učiteľov. 

 • Bazén pre verejnosť

  Otvorenie školského bazéna pre verejnosť je naplánované na 1. 10. 2021

 • Guláš párty #2

  Posledný deň teoretického vyučovania pre "R" smenu bol utorok 29. jún...

  Rozlúčku sme abvsolvovali rovnako ako smena "P", prešli sme zrevitalizované učebne, mrkli do CVČ, na školský internát a na záver posedeli pri guľáši. Po žiakoch absovovali rovnaký program aj zamestnanci. Vďaka patrí žiakom tried I.P a I.MB, praxujúcim v školskej jedálni, ktorí pod vedením MOV Garaja pripravili a MOV Bajanovej naservárovali občerstvenie. 

 • Guláš párty #1

  Posledný deň teoretického vyučovania pre "P" smenu bol piatok 25. jún...

  Na rozlúčku sme si prešli zrevitalizované učebne, mrkli do CVČ a na záver posedeli pri guľáši. Vďaka patrí žiakom tried I.H a I.MA, praxujúcim v školskej jedálni, ktorí pod vedením MOV Garaja pripravili a MOV Bajanovej naservárovali občerstvenie. 

 • Ochutnávka z dištančného :)

  https://sos-panty.edupage.org/album/#gallery/260 

  Výber z prác našej šikovnej cukrárky Anastacie Danatsko... Takto to vyzerá, keď sa dištančné vzdelávanie vydarí a žiaka vybraná profesia baví. 

 • Ocenenie, ktoré poteší...

  Na našej spoločnej ceste sme sa tento školský rok dostali až k jej samotnému koncu. Bol to rok strastiplný, avšak spoločnými silami sme sa dokázali súčasnej dobe prispôsobiť a preto nás veľmi teší, že aj napriek všetkým prekážkam, ktoré nám pandemická situácia do našich životov priniesla, sme na program Škola priateľská k deťom nezanevreli, ba naopak, splnili ste si všetky podmienky a tým sme získali titul

   

  Škola priateľská k deťom 2020/2021.

  ĎAKUJEME :)

 • Medzinárodná súťaž "EURÓPA 2021"

  Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave Vás pozýva na 16. ročník Medzinárodnej súťaže „EURÓPA 2021“ určenej pre žiakov učebných a študijných odborov - kuchár, čašník, barman, cukrár, ktorá sa uskutoční v termíne od 11. do 15. októbra 2021 v priestoroch našej školy. Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete v súbore dostupnom  na tomto odkaze. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

  International contest called “EUROPE 2021”

  Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave invites you to the 16th Year International competition of students, to be held under the "Europe 2021". Students will be competing in fields cook, waiter, pastry cook, to take place from 11. to 15. october 2021, in our school. For more informations and application form please click hereWe look forward to meeting you! 

 • Druhé kolo prijímacieho konania

  Riaditeľka SOŠ HSaO oznamuje záujemcom o prijatie na štúdium, že 2. kolo prijímacieho konania na škoslký rok 2021/2022

  sa na našej škole uskutoční v utorok 22. júna 2021

  Prihlášky je možné zaslať poštou na adresu školy, zadať v školskom informačnom systéme EduPage Vašej základnej školy, alebo zadať elektronickyvyúplnením nasledujúceho formulára do 18. júna 2021.  

 • Kde vziať prehlásenie...

  Pre zákonných zástucov žiakov, ktorí nepoužívajú aplikáciu čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 8) si môžete stiahnuť na adrese: https://www.minedu.sk/data/att/19502.docx, https://www.minedu.sk/data/att/19600.docx (zmena od 13. mája 2021) vytlačiť, vypísať a žiak ho prinesie so sebou do školy.

  Skôr, ako tak spravíte, prosím, zvážte využitie aplikáciw EduPage, alebo vyplnenie vyhlásenia elektronicky na tejto stránke. je to jednoduchšie, rýchlejšie a ušetríme naše lesy.

  Ďakujeme

 • Obnovenie prezenčného vyučovania upravené

  S účinnosťou od štvrtka budúceho týždňa, teda 13. mája 2021 sa na SOŠ HSaO obnovuje prezenčné vyučovanie.


  Nástup žiakov ubytovaných na školskom internáte je možný v stredu 12. mája 2021 od 18.00. popoludní (príchod do 18.00 ako bežne v nedeľu).

  Stravovanie v školskej jedálni bude obnovené dňom obnovenia prezenčného vyučovania, teda 13. mája 2021. Žiaci aj zamestnanci si budú môcť objednať obedy od pondelka 10. mája prostredníctvom portálu školskej jedálne.

  Kompletná informácia o detailoch obnovenia prezenčného vyučovania bude plnoletým žiakom a zákonným zástupcom neplnoletých žiakov zaslaná v správe.

 • Vstup do budovy školy od 3. mája 2021

  V zmysle opatrení z 30. apríla, platných s účinnosťou od 3. mája 2021 a skutočnosti, že škola sa aktuálne nachádza v červenom okrese, sa upravuje režim vstupu do budovy školy nasledovne:

  1. neplnoletý Žiak školy - pri neprítomnosti v budove školy dlhšej ako 3 dni predkladá čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 8): https://www.minedu.sk/data/att/19502.docx, alebo elektronicky v EduPage

  2. plnoletý Žiak školy - pri neprítomnosti v budove školy dlhšej ako 3 dni predkladá čestné prehlásenie o bezinfekčnost (príloha 10): pri neprítomnosti v budove školy dlhšej ako 3 dni predkladá čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti: https://www.minedu.sk/data/att/19506.docx, alebo elektronicky v EduPage, alebo elektronicky v EduPage

  3. Uchádzač o štúdium, konajúci prijímaciu skúšku predkladá čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 8): https://www.minedu.sk/data/att/19502.docx.

  4. Zamestnanec predkladá čestné vyhlásenie podľa (prílohe 9c): https://www.minedu.sk/data/att/19505.docx, alebo elektronicky v EduPage.

  5. Zamestnanec pracujúci v nepretržitej prevádzke prítomný na pracovisku v čase medzi 21.00 a 1.00 nasledujúceho dňa predkladá zamestnávateľovi čestné vyhlásenie podľa (prílohe 9c) https://www.minedu.sk/data/att/19505.docx, alebo elektronicky v EduPage, a negatívny výsledok testu v II. stupni varovania (červený okres) nie starší ako 14 dní. V prípade, okresu v I. stupni varovania (ružový okres) predkladá negatívny výsledok nie starší ako 21 dní. (alebo potvrdenieo príslušnej výnimke z testovania)

   

 • Preukazovanie sa negatívnym testom pri vstupe do školy

  Neplatí od 3. mája 2021

  V nadväznosti na rozhodnutie UVZ zo dňa 28.4.2021, ktorá nájdete na tomto odkaze: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf  (zverejnené včera večer) budeme aktuálne postupovať podľa troch scenárov: 

  1. Žiaci školy. 
  Môžu s účinnosťou od dnes žiaci školy vstúpiť do jej priestorov bez nutnosti preukázať sa negatívnym výsledkom testu, alebo potvrdením výnimky z testovania, pokiaľ sa škola nachádza v okrese, ktorý je v lepšom ako „čiernom“ stupni COVID-automatu. 

  2. Zamestnanci školy. 
  Od 29. apríla "fungujú" v rovnakom režime ako všetci ostatní zamestnanci, teda podľa COVID automatu. Aktuálne je potrebný najviac 7 dní starý test bez ohľadu na farbu okresu. Alebo príslušná výnimka z testovania. 

  3. Uchádzači, ktorí prídu na prijímacie pohovory.
  Sa musia preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, alebo príslušnou výnimkou. Nakoľko nie sú žiakmi školy do ktorej na tento účel vstupujú :(

 • Pesto z medvedieho cesnaku

  Medvedí cesnak je zdravá a chutná bylinka s výrazne cesnakovou chuťou, ktorú si môžete jednoducho nazbierať v lese. Rastie na veľkej časti územia Slovenska a prináša veľa benefitov pre naše zdravie - lieči bolesť hlavy, poruchu trávenia a vylučovania, vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu, kašeľ, posilňuje imunitu, zlepšuje prietok krvi, má detoxikačné a protizápalové účinky...

  Pripravte si z tejto zázračnej bylinky lahodné pesto, ktorého príprava vám zaberie iba pár minút a nájde si široké využitie vo vašej kuchyni.

  Zdroj videa je aj tentoraz školský Youtube kanál: PodTy NaPanty!

  Ak ešte stále nieste odberateľmi, tak šup, šup...

strana: