Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Smernica - home office

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Adresa školy: Na pántoch 9, 831 06 Bratislava


Email školy: skola@sos-panty.sk
IČO: 00893471
DIČ: 2020879652
Telefón: +421 2 4488 3591
Fax: 44 88 35 91
Bazén - recepcia : +421 915 562 188
Riaditeľka školy: Ing. Mária KATRENIAKOVÁ,
maria.katreniakova@sos-panty.sk
+421 2 4488 3591
+421 915 766 061
Zást. riad. pre teoretické vyučovanie: Ing. Peter ORVISKÝ, tel.:+421 2 4949 1329,
mob.:+421 917 326 688, e-mail: peter.orvisky@sos-panty.sk
Zást. riad. pre praktické vyučovanie: tel.:+421 2 4949 1320,
mob.:+421 905 628 912, e-mail: hmov-os@sos-panty.sk
Vedúca VMV - CVČ a ŠI: tel.:+421 2 4949 1333,
mob.:+421 905 628 914, e-mail: cvc-veduca@sos-panty.sk
Študijné oddelenie: Jana Foltýnová, tel.:+421 2 4949 1319,
mob.:+421 905 628 911, e-mail: studijne@sos-panty.sk
Hlavný majster OV (spoločné stravovanie): Mgr. Terézia Ochabová, Ing. Ján Halabrín, tel.:+421 2 4949 1320,
mob.:+421 905 628 910, e-mail: hmov.hal@sos-panty.sk
Zborovňa: tel.:+421 2 4949 1323
Správca ŠI : Miroslav Mikušinec tel.:+421 2 4949 1312,
mob.:+421 918 513 664, e-mail: internat@sos-panty.sk
Školská jedáleň: Alena Bariaková, tel.:+421 2 4949 1317,
mob.:+421 917 548 604, e-mail: sj-veduca@sos-panty.sk
CVČ a VŠ : tel.:+421 2 4949 1313, e-mail: cvc-vs@sos-panty.sk
Personalista, právnik : JUDr. Ján Škriniar MBA, tel.:+421 2 4949 1330, e-mail; personalista@sos-panty.sk
Rada školy: aktuálne zloženie rady školy nájdete na jej podstránke: http://sos-panty.edupage.org/about/?subpage=5&
Škola - recepcia: +421 907 801 055