Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9,Bratislava

Predsedníčka: PhDr, Mária Križanová

Podpredseda:  Mgr. Daniel Sládek

Tajomníčka:    

Členovia:        

                     Mgr. Michal Drotován

                     Ing. Renáta Halásová

                     Silvia Kormanová

                     Bc. Marek Kuruc

                     Zuzana Marčišová

                     Denis Marián Loserth

                     PaedDr. Barbora Oráčová,PhD.

                    Mgr. Ľubica Schulczová

                    Mgr. Igor Urbančík