Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9,Bratislava

Predseda:              Mgr. Klaudia Suranová   (pedagogický zamestnanec)

Podpredsedníčka:  Mgr. Milena Kosťová   (zástupca rodičov)

Tajomník:               Mgr. Marek Kuruc   (nepedagogický zamestnanec)

Členovia:               Katarína Grúzová   (zástupca rodičov)

                              Andrea Juliana Boorová   (zástupca rodičov)

                              Peter Kyselica   (zástupca žiakov)

                              Bc. Jozef Kaplocký   (pedagogický zamestnanec)

                              Mgr. Petra Blahová   (zástupca zamestnávateľských zväzov)

                              PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.   (zástupca zriaďovateľa)

                              Mgr. Peter Šafař   (zástupca zriaďovateľa) 

                              Mgr. Michal Drótovan   (zástupca zriaďovateľa)