Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

SOŠ hotelových služieb a obchodu má bohatú tradíciu vo výchove a vzdelávaní žiakov v študijných a učebných odboroch zameraných na oblasti obchodu, služieb v oblasti spoločného stravovania, hotelových služieb a cestovného ruchu. 

Základom vzdelávania na našej škole je kvalitná odborná príprava, získavanie zručností v renomovaných hoteloch, reštauráciách, cestovných kanceláriách a obchodných reťazcoch. Rovnako kladieme dôraz na kvalitnú jazykovú prípravu, rozšírené vzdelávanie v spoločensko-vednej oblasti, ako aj bohaté možnosti športového a kultúrneho vyžitia.

Súčasťou školy je školský internát poskytujúci ubytovnie mimobratislavským žiakom. Ako jediná stredná škola v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja prevádzkujeme Centrum voľného času, ktoré poskytuje našim, ale aj žiakom ďalších stredných a základných škôl z okolia bohaté možnosti rozvoja svojho nadania.

Ak hľadáte strednú školu, ktorá Vám, či Vašim deťom poskytne kvalitný základ pre budúcu kariéru vo vyššie spomínaných oblastiach.

V prípade, že ste na nasledujúcich podstránkach nenašli hľadané informácie, yužite možnosť kontaktovať nás napríklad prostredníctvom formulára v sekcii kontakty, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.

 

Školský poriadok SOŠ Hotelových služieb a obchodu sa nachádza na nasledovnom odkaze:

Skolsky_poriadok_SOS-HSaO.pdf