Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Žiakom a rodičom

MS 2023 - opravný a náhradný termín

17.7.2023

Na základe informácie RÚŠS zo dňa 6.7.2023 si Vám dovoľujem oznámiť, že žiaci, ktorým bolo povolené vykonať opravnú maturitú skúšku ju vykonajú v nasledujúcich termínoch a miestach konania: 

5.9.2023 - SJL - SOŠ technológií a remesiel, Ivánska cesta 21, 823 75 Bratislava

6.9.2023 - ANJ - Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Časový harmonogram EČ a PFIČ je ROVNAKÝ ako pre riadny termín MS2023.

Na školu, na ktorej konáte opravnú skúšku sa dostavte s dostatočným predstihom. Nezabudnite si: Občiansky preukaz, písacie potreby. 

Termín PČOZ pre MS v náhradnom termíne je 20.9.2023  (Nekoná žiaden žiak)

Termín UFIČ pre MS v náhradnom a opravnom termíne je 21.9.2023 - presunuté z organizačných dôvodov na 20.9.2023

Všetci žiaci sa do školy dostavia na 8.00 

 

Termíny boli určené v zmysle poučenia ktoré ste absolvovali pred MS2023.